Landsbygden. Ala.

ALA, 2 dec.
70 år fyllde i måndags f. hemmansägaren Hj. Edmark, Gurfiles. Jubilaren, som under årens lopp innehaft de flesta viktiga poster inom socknens kommunala förvaltning och ännu är ledamot av valnämnden, barnavårdsnämnden o. skogsvårdskommitten, fick med anledning av bemärkelsedagen mottaga hyllningar i form av presenter, blommor och telegram. Bland presenterna märktes en fåtölj, subskriberad bland nuvarande befattningshavare inom kommunen jämte övriga minnesgoda vänner, och med denna present följde en prydligt textad adress.
I det trevna hemmet, dit den närmaste släkt- och vänkretsen inbjudits, bjöds på riklig förplägnad av mat och dryck och dagens jubilar blev därvid föremål för omfattande hyllningar med tal och sång.
70 år fyllde i går, som redan nämnts f. hemmansägaren L. O. Hallström, Stenstege, och fick med anledning därav mottaga bevis på sympati och aktning. Redan tidigt på morgonen uppvaktade en deputation från de nämnder och styrelser jubilaren tillhört och ännu tillhör och överlämnade en subskriberad fåtölj och en textad adress.
Söndagsskolbarnen uppvaktade senare med blommor och ett poem ”till deras lärare Farbror Hallström”. östra missionsdistriktets styrelse uppvaktade och bringade lyckönskningar. Dessutom erhöll jubilaren under dagens lopp en del andra presenter, blommor och telegram.
På kvällen gavs i det trevna hemmet tesupé för bortåt ett femtiotal inbjudan, då festföremålet ytterligare hyllades med tal och leven.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *