Kyrkoherdetjänsten i Rute pastorat.

Bland de sökande till kyrkoherdetjänsten i Rute pastorat har domkapitlet uppfört i första förslagsrummet kyrkoadjunkten Hilding Jacobsson, Dalhem, i andra rummet vice pastorn Ivan Lilja, Stenkumla, samt i tredje rummet kontraktsprosten Anders Hed-wall från Kjula församling, Strängnäs stift.
Provpredikningar komma att hållas i Rute kyrka kl. 10 och i Bunge kyrka kl. 12, av Jacobsson den 9 jan., av Lilja den 16 jan. och av Hedwall den 23 jan. Till valförrättare har domkapitlet utsett kontraktsprosten Axel Klint, Källunge, med kyrkoherde Carl Söderberg som suppleant.
Frågodagsförättning och val äga rum i Rute kyrka.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *