Kyrkoherden slapp betala befordringsavgift.

Regeringsrätten har efter besvär av kyrkoherden F. O. A. Ternéus upphävt direktionens för prästerskapets änke- och pupillkassas beslut att påföra Ternéus en befordringsavgift med 820 kr. i samband med hans utnämning till kyrkoherde i Öja pastorat. Regeringsrätten förklarar, att han icke varit skyldig att erlägga sådan avgift.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *