Kyrkoadjunkt i Othem?

Eventuellt gemensam för två pastorat.
Domkapitlet i Visby hemställer i skrivelse till kammarkollegium, att bostaden för kyrkoherden i Othems pastorat flyttas från den nuvarande kyrkoherdebostället vid Othems kyrka till Slite samhälle och att pastoratet får en kyrkoadjunkt, som placeras i Othem. Skulle förslaget om inrättande av en kyrkoadjunktstjänst i pastoratet visa sig ogenomförbart, hemställer domkapitlet, att det tillsättes en för Othems samt Stenkyrka pastorat gemensam kyrkoadjunkt.
Sedan den planerade kyrkan i Slite kommer till stånd, skulle en av pastoratets kyrkor komma att bli utan gudstjänst varje söndag, då det rimligen icke kan åläggas en prästman att förrätta mer än två gudstjänster varje predikodag. De år 1919 genomförda sammanslagningarna, vilka drabbade Visby stift hårdare än många
andra stift, kan komma att verka direkt nedrivande på det kyrkliga livet inom stiftet. Med en dylik nedi slående erfarenhet kan domkapitlet ej medverka till att skapa nya sådana tillstånd.
Som bostadsort för en för Othems och Stenkyrka pastorat gemensam kyrkoadjunkt förordar domkapitlet Tingstäde. Även kan man taga under övervägande den möjligheten, att en för de båda pastoraten gemensam kyrkoadjunkt skulle vara bosatt i prästgården i Othem. Där kan då anordnas gemensam pastorsexpedition för Tingstäde och Othem.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 December 1937
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *