Kustartilleriofficerare till fältövningen.

Militärhefälhavaren på Gotland har gjort framställning till, regeringen att två officerare ur kustartilleriet skola ställas till hans förfogande 7-13 juli för deltagande i militärområdesfältövningen på Gotland. Chefen för kustartilleriet tillstyrker och föreslår kapten Nyman och löjtnant Ekelund.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *