Kungörelse.

Uti handlanden Knut Petterssons i Högbro, Halla, vid Gotlands norra Häradsrätt anhängiga konkurs komma slutredovisning och utdelningsförslag att från och med den 1 instundande juli hållas tillgängliga hos förvaltaren i konkursen, landsfiskalen Thure Holmqvist, Visby.
Klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos konkursdomaren vid nämnda Häradsrätt inom trettio dagar från ovannämnda dag, och skall i klanderskriften, vid äventyr att klandret ej upptages, angivas, i vilket avseende ändring i förslaget yrkas.
Den som vill klandra redovisningen skall instämma talan till Gotlands norra Häradsrätt inom tre månader från sagda 1 juli.
Visby den 28 juni 1937.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *