Kungörelse.

Härmed tillkännagives, att röstlängd för val till riksdagens andra kammare jämte kommunal röstlängd för vartdera av Visby stads första och andra valdistrikt finnas under tiden från och med den 6 till och med den 12 juli framlagda i magistratens expedition å rådhuset för att där vara för granskning tillgängliga och erinras tillika, att den, vilken rösträtt enligt längderna eller någon av dem ej tillkommer, men som för sig vill påstå sådan rätt, eller den, som anser, att annan icke skall vara i längderna eller någon av dem upptagen såsom röstberättigad, äger att ingiva sina anmärkningar, skriftligen avfattade och åtföljda av de bevis, han vill åberopa, till magistraten i Visby sist å måndagen den 19 juli före klockan 12 på dagen, ävensom att prövning av mot röstlängderna framställda anmärkningar äger rum i magistratens sessionssal tisdagen den 27 juli med början klockan 10 förmiddagen.
Visby den 26 juni 1937.
LÖWENBERG.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *