Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för förbättrad torrläggning av de s. k. Bahra, Tänglings och Akelösa myrar med sänkning av Bahra, Sigvalda, Hageby och Liffrede träsk, varvid förbättras mark tillhörande hemmanen Bjärby, Sigvalda, Hemängen, Etelhems Annex, Ugloser, Hageby, Levede, Norrgårds, Vestringe, Bothes, Nygårds, Bahra, Kyrkeby och Tänglinge samt Tänglingsmyr uti Etelhems socken, Liffrede, Stallause, Botvalda, Tjengvede, Stångqvie, Hilgvede, Odvalls och Frigsarve uti Stånga socken, Bjerges, österby, Kunder, Batha, Antsarve, Mårtens, Nygårds och Frendarve uti Garda socken, Lilla Rone och Mannegårda uti Lye socken, Bjers och Fride uti Lojsta socken samt Mattsarve uti Lau socken av Gotlands län, så kommer sammanträde med syremännen att hållas i Skyttepaviljongen i Etelhem onsdagen den 7 juli 1937 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomrna för utförande av sin talan.
De vattenverksägare, som beröras av företaget,från Lilla Rone i Lye socken och ned till Östersjön torde även vid sammanträdet bevaka sin rätt.
Visby den 15 juni 1937.
På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman.
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 Juni 1937
Nr 135

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *