Kungörelse.

Lantbrukaren Henning Gustav Lingström eller Lindström från Medebys, Valls socken, har på grund av en denna dag ingiven ansökan försatts i konkurs vid Gotlands södra Häradsrätt. Första borgenärssanunanträdet har utsatts att hållas inför konkursdomaren i nämnda härads domsaga i Gotlands södra domsagas kansli i Visby den 17 juli 1937 kl. 11. Bevakningarna böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 31 juli 1937. Kungörelser om konkursen införas i tidningen Gotlands Allehanda. Konkursdomarens postadress är Visby. Visby i Gotlands södra domsagas kansli den 11 juni 1937.
Bo Bentersklöld.
Konkursdomare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *