Kreatursauktion i Västkinde.

ONSDAGEN DEN 8 DEC. kl. 12 midd. låter HOLGER BURMANSSON, MICKELGARDS, genom offentlig auktion försälja: 3 st. hästar, 14 st. mjölkkor, därav en del nykalvade, 8 st kvigor, 2 st. kvigkalvar, 2 st. tjurar, 1/2 och 2 år. Alla nötkreaturen reaktionsfria. 2 st ungsuggor med grisar, 4 st. betä.ckta suggor, 10 st 4 mån. grisar. Hö, halm och rotfrukter, betmassa, potatis, 10 kbm. floved.
Betalningsanstånd för godkände inropare till den 1 aug. 1938, andra betala kontant eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förhåll till dersamma är till fullo betald.
Visby den 3 dec. 1937.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *