Kraftigt sjunkande arbetslöshet.

Arbetslöshetskommissionens rapport för utvecklingen på arbetsmarknaden under april föreligger nu och utvisar en kraftig sänkning av antalet anmälda arbetslösa jämfört med mars månad. Sistnämda månad utgjorde sålunda antalet anmälda arbetslösa 27,750 men sjönk i april till 22,247. I Gotlands län funnes vid månadsskiftet april—maj 77 anmälda arbetslösa, därav i Visby 76. (P)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *