Köpmansgillet

(Understödsförening) har i dag haft ordinarie sammanträde å Gotlands Handelskammares lokal under konsul C. I. Kolmodins ordförandeskap. Till ordförande omvaldes hr Kolmodin samt till styrelseledamöter i tur avgående konsul C. G. Björkander och handlanden C. A. Hultgren. Styrelsesuppleant blev som förut direktör Gösta Löfveberg. Till revisorer om valdes handlanden Einar Broander, Hafdhem, och grosshandlare Harald Pettersson, Roma, samt nyvaldes direktör Carl Eric Degerman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *