Kommunalskatten oförändrad — 9 kr.?

Drätselkammaren har behandlat statförslaget för nästa år. Detsamma är emellertid ännu icke slutjusterat, men enligt vad kammarens ordförande, konsul Kolmodin, upplyser, torde utdebiteringen komma att bli oförändrad 9 kr. Kyrkan har visserligen höjt sin utdebitering med 5 öre men man torde i stället kunna sänka uttaxeringen för den borgerliga kommunen med samma summa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *