Kollekterna.

Frågan om stifts- eller rikskollekter, bl. a. till Gotland för vissa ändamål behandlades i fredagens konselj, varvid regeringen i huvudsak beslöt följa diakonistyrelsens förslag. Beslut om de beviljade kollekterna kommer emellertid först senare att expedieras. Från Gotland ha kollekter begärts, bl. a. för restaurering av Gothems kyrka, till Visby stifts missionssällskap samt till understöd åt fattiga prästdöttrar inom stiftet. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 December 1937
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *