Koexport till Norge.

Gotländska hästar till Norrland.
Igår afton avsändes härifrån 17 st. reaktionsfria kor till Norge. Det är en ny sändning till godsägaren greve Löwenskjöld på Baerum verk, som för ett par månader sedan köpte en uppsättning kor härifrån Gotland. Han blev så nöjd med denna sändning, att han för ett par veckor sedan sände hit sin förvaltare Jacobsen för att uttaga ytterligare ett antal djur. Inalles ha med gårdagens sändning till denne köpare i Norge levererats 35 kor. De flesta av de igår levererade djuren kommo från hrr K. Nylander, Burge i Lummelunda, J. V. Hellgren Norrbys i Ganthem, och E. Lindgren, Odvalls i Stånga.
Uppköpare från Jämtland och Norrbotten ha den senaste tiden här inköpt hästar och igår avsändes sammanlagt 25 hästar till de nämnda landskapen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *