Klintehamn.

Den 27 dec.
Jordfästning,
ägde rum 1 kyrkan härstädes igår, då stoftet efter avlidna Ingrid Brodån vigdes till gravens ro. Under tonerna av en sorgmarsch fördes den blomsterhöljda kistan fram i koret, som strålade av levande ljus liksom kyrkan i övrigt. Kyrkoherde G. Sjöberg, som förrättade jordfästningen, höll en varmhjärtad betraktelse, i vars slut han riktade tröstens ord till de närmast sörjande. Följde så akten i ritualenlig ordning, varefter kistan fördes ut och sänktes i graven. En rik blomsterskörd ägnades den bortgångna. Rektor H. Brodån uttalade ett av rörelse genomandat tack för den vänlighet, som visats hans bortgångna dotter och för den rika blomstergärd, som ägnats henne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *