Klintehamn.

Simkurs
kommer i likhet med vad under en rad av år varit fallet att anordnas innevarande sommar härstädes. De, som vilja deltaga i densamma, böra samlas vid ballastkajen nu på torsdag den 1 juli kl. 11. Kursen anordnas för barn icke blott från Klinte, utan kunna även barn \från kringliggande socknar få deltaga. Ledare blir fröken Elisabet Smitterberg. Då förståelsen för simkunnighetens värde synes vara allmänt utbredd, må man väl kunna hoppas, att tillslutningen skall bli den bästa möjliga, och att föräldrar och målsmän sända sina barn till berörda kurs. Undervisningen är kostnadsfri.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *