Klintehamn.

25 sökande till läkartjänsten.
Provinsialläkartjänsten i Klintehamn sökes vid ansökningstidens utgång av 25 läkare. Utöver tidigare nämda sökes tjänsten även av leg. läkarna B. Qvarnström, Mora, och I. Hägerlund, Björnlunda.
Den 21 juni.

Kommunalfullmäktigesammanträde
hölls här igår under ordförandeskap av hr Vilhelm Andersson och beslöts därvid anslå ett årligt belopp av 500 kronor för uppehållande av extra veterinärdistrikt för Klinte med omkringliggande socknar. På samma gång gick fullmäktige i författning om att det kommunala bidrag, som hittills utgått till djurägare, vilka måst anlita veterinär vid inträffade sjukdomsfall bland sina djur, skulle upphöra utgå.
Mot av vederbörande uppgjort förslag till ändring av utgående hamntaxor förklarade sig fullmäktige icke ha någon erinran att göra.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *