Klintehamn.

Den 18 juni.
Provinsialläkartjänsten
i Klintehamns distrikt sökes ytterligare av t. provinsialläkarna Per Hjertstrand, Malmberget, och Otto Pettersson, Alnö, samt leg. läkaren S. Odenman, Örnaköldavik.

Hovvård och hovbeslag.
I går ägde som förut nämnts den av hushållningssällskapet anordnade kursen i hovvård och hovbeslag rum här. Den leddes av distriktsveterinär Sven Carlsson, Tjällmo. Som biträde medverkade instruktionssmed Kronvall. De till ett fyrtiotal uppgående deltagarna samlades vid Valdemar Olssons smedja, där de fin-go praktiska anvisningar om hästhovens vård och beslag. Efter det rast hållits samlades man i folkskolan, där ledaren höll ett synnerligen intressant och givande föredrag över det föreliggande ämnet. Det intresserade auditoriet kvitterade med en varm applåd, och hr Ivar lioppe uttalade de närvarandes erkännsamma tack för det, som i demonstration och föreläsning givits. Bland deltagarna fann man allmän belåtenhet med och stort intresse för kursen. Då dylika kurser dagligen komma att gå av stapel på olika platser av ön t. o. m. tisdag i nästa vecka, må man kunna förvänta god tillslutning. Det behandlade spörsmålet är ju av stor betydelse för hästägarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *