Klintehamn.

Den 26 april.
Klinteorten av Östra Sverige
erkända centralsjukkassa höll i går årsmöte i godtemplarlokalen härstädes under ordförandeskap av hr Arvid Stenberg i Fröjel.
Medlemsantalet har under 1936 stigit från 378 till 443 personer. Sjukkassan har under året fått ett bidrag av Klinte kommun med 100 kr. och från Fröjel 2 kr. för varje ny medlem från socknen.
De i tur avgående styrelseledamöterna hrr R. Smith och Axel Ekström omvaldes, likaså suppleanterna, hrr R. Svanberg och Gunnar Närström. Till revisorer omvaldes S. Flemming och J. Stengård. Till ombud vid centralkassans möte i Stockholm i juni utsågs Arvid Stenberg med R. Smith som suppleant. Ombud vid sjukkassekonferensen 1 Visby den 9 maj blevo Arv. Stenberg och Aug. Lindqvist.

Sånggudstjänst
var i går kväll anordnad i kyrkan härstädes av Källunge-Barlingbo kyrkokörer under ledning av organisten G. Diarån. Ämnet var kyrkoåret i toner. Altartjänst förrättades av kyrkoherde G. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *