Kappseglingen Gotland runt.

Lotsstyrelsen har förklarat sig intet ha att erinra mot framställningen från Kungl. Svenska Segelsällskapet om tillstånd att träffa överenskommelse med fyrmästarna vid Gotska Sandöns och Fårö fyrplatser om avgivande av vissa rapporter till sällskapet i samband med en av sällskapet anordnad kappsegling runt Gotland innevarande sommar. (P)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *