Känd polsk militär i Visby.

Intervju med general Marjusz Zaruski.
Visby har de sista dagarna haft ett celebert besök i det ett polskt skolfartyg Zamisza Czarny legat förtöjt här. Fartyget, som står under befäl av den kände polske generalen Marjusz Zaruski, en pionjär inom polskt militärväsen, är ute på en slags nöjesresa och ombord befinna sig tjugosex officerare och femtiotvå ungdomar, som äro i ungefär samma ställning som våra svenska skeppskolegossar. Härvid kan nämnas att det i Polen är vanligt att företa dylika resor och att man under sommarens lopp — i det fall man inte redan gjort det — har för avsikt att besöka bl. a. Holland och Frankrike på samma sätt. Någonting att ta efter av oss onekligen!
Gotlands Allehandas medarbetare hade på måndagsförmiddagen ett samtal med general Zaruski, varvid denne berättade att samtliga ombordvarande gjorde denna resa som en slags rekreation och att närmaste mål för färden är Kalmar och att man sedan anträder återresan till Gdynia, där fartyget hör hemma.
Gdynia har nu på sistone blivit en turistattraktion av rang och genom do svenska båtförbindelser, som satts in på routen, ha även många svenskar kommit i tillfälle att stifta bekantskap med polsk natur och polsk kultur, vilket jag omtalade för generalen, som f. ö. är en stor vän till Sverige och bl. a. är medlem av Svenska Kryssarklubben.
— Det är mycket glädjande att de svensk-polska relationerna synas vara livliga. Vad beträffar Gdynia var det från början en liten fiskeby eller stad, hur man skall säga, men genom turistväsendet har den växt och växt och är nu uppe i ett invånarantal av 100,000. Det är en mycket livaktig stad och turistfloden detta år torde kunna sägas vara mycket stor.
Härefter övergingo vi till att tala om några frågor av militär art.
— Har Polen för närvarande stor flotta? sporde jag.
— Särskilt stor inte den polska flottan. Den är säkert inte alls så stor som den svenska. Men huvudsaken är att den räcker för våra behov. Merkan man inte begära, säger generalen leende.
— Vi har i pressen undfägnats med uppgifter om att det skulle ha varit skärmytslingar mellan polska och ryska trupper i gränstrakterna. Vad är generalens åsikt härom?
— Det har jag upriktigt sagt inte den blekaste aning om, säger general Zaruski. Nej, det finns ingen kärna av sanning i detta. Att det pågår en jäsning i Ryssland är jag underkunnig om, men några stridigheter av militär art vid gränserna förnekar jag kategoriskt.
N. H—d.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *