K. m:t fastställer hamnavgifterna.

K. m:t har fastställt överlämnat förslag till taxa å hamnavgifter för Gnisvärd och Herrvik i enlighet med väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag men med däri av kommerskollegium gjorda ändringar. Samtidigt har k. m:t fastställt taxa för hamnavgifter i Visby och de gotländska allmänna lanthamnarna samt de statsunderstödda fiskehamnarna i Ljugarn och Västergarn ävensom taxa å avgifter för Rute hamn. Samtliga taxor skola gälla under åren 1938-42. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *