Julhelgens gudstjänster i domkyrkan.

Julafton hålles julbön i domkyrkan kl. 5 med predikan av biskop Ysander. Kollekt upptages till förmån för stadens fattiga. Juldagens otta hålles kl. 6 f. m. med predikan av pastor Thuresson, i högmässan predikar pastor Öberg och i aftonsången pastor Hoffman. Annandagen predika i högmässan pastor Thuresson och i aftonsången pastor Öberg. Pastor Hoffman predikar å Hästnäs kl. 2 och å Södervärn kl. 6 e. m. Söndagsskolans julfest hålles i domkyrkan tredjedag jul kl. 4 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *