Jubileum vid årsskiftet.

Stadsfullmäktigeinstitutionen infördes här i landet från och med 1863 års ingång, vilket gällde även Visby stad. Det första valet av stadsfullmäktige i Visby ägde rum den 23 december 1862, då den första uppsättningen, vilken bestod av 27 ledamöter, utsågs enligt den gamla hederliga hundragradiga röstskalan. Den 2 jan. 1863 förrättade stadsfullmäktige sitt första ordförandeval och den 16 jan. sammanträdde den kommunala representationen till sitt första arbetssammanträde.
Inom stadsfullmäktigekretsar har frågan förts på tal, att även här i Visby – liksom på åtskilliga andra håll i landet – jubileet skulle på ett eller annat sätt celebreras. Något ställningstagande till saken har emellertid icke skett vare sig i stadsfullmäktige eller i beredningsutskottet.
Enligt vad stadsfullmäktiges ordförande, redaktör Gust. Svedman, på vår förfrågan för sin del tänkt sig, att stadsfullmäktige skulle i samband med sitt sista sammanträde för året på tisdagen vid enskilda förhandlingar dryfta frågan, huruvida jubileet skall firas och hur det i så fall skulle ske.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *