J. O. liter bero.

Hr Per Mathias Berg i Lärbro har hos J. O. påtalat att en av honom år 1927 gjord anmälan till handelsregistret icke syntes ha blivit intagen i registret. J. O. har inhämtat yttrande från länsstyrelsen. Av detta framgår att hr Bergs anmälan om idkande av handelsrörelse blivit intagen i handelsregistret den 28 januari 1927 samt att anteckning härom numera verkställts i den till registret hörande förteckningen och kommunlängden. Vid vad sålunda förekommit har J. O. låtit bero.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *