Inskrivning av värnpliktiga.

Till allmänhetens kännedom varder härigenom kungjort, att Konungens Befallningshavande 1 Gotlands län, jämlikt värnpliktslagen den 30 juni 1936, bestämt, att inskrivning av värnpliktiga inom nedannämnda rullföringsområden under år 1937 skall äga rum å följande tider och ställen, vid vilka tider såväl inskrivningsskyldiga som ock de redan inskrivna, vilka önska uppskov med tjänstgöring eller ändring i sina värnpliktsförhållanden, skola infinna sig, nämligen:

Visby rullföringeområde n:r 76.

Inskrivning av värnplitiga frånmånaddat.veckodagklockslagFörrättningsställe
Eskelheme, Tofta, Sanda, Mästerby, Västergarns, Klinte, Fröjels, Eksta och Sproge församlingarmars4torsdag11,00 f. m.Gästgivaregården i Klintehamn.
Visby stad samt Västerhejde, Träkumla och Stenkumla församlingarmars5fredag10,00 f. m.Artillerikårens kasern i Visby (anvisning å lokal lämnas vid kasernvakten).
Granskning och justering av handlingar och protokollmars6lördag 10,00 f. m. Artillerikårens kasern i Visby (anvisning å lokal lämnas vid kasernvakten).

Roma rullföringsområde n:r 76.

Ekeby, Källunge, Vall-stena, Barlingbo, Dalhems, Hörsne med Bara, Gothems, Halls, Ganthems, Norrlanda, Sjonhems, Anga, Kräklingbo, Ala, Gammelgarns, Östergarns, Ardre och Buttle församlingarmars1måndag10,00 f. m.Biograflokalen i Roma.
Follingbo, Akebäcks, Valls, Roma, Björke, Hogrän, Atlingbo, Viklau, Vänge, Guldrupe, Väte och Hejde församlingar.
mars2tisdag10,00 f. m.Biograflokalen i Roma.
Granskning och justering av handlingar och protokoll.mars3onsdag10,00 f. m.Biograflokalen i Roma.

Tingstäde rullföringsområde n:r 77.

Lärbro, Hellvi, Hangvars, Halls, Rute, Fleringe, Bunge och Fårö församlingar.mars8måndag12,00 m.Flygvapnets kasern i Fårösund.
Tingstäde, Stenkyrka, Othems, Boge, Endre, Hejdeby, Bro, Västkinde, Martebo, Lummelunda, Fole, Lokrume, Hejnums och Bäls församlingar.mars9tisdag10,00 f. m.Bevakningsstyrkans förläggning i Tingstäde.
Granskning och justering av handlingar och protokoll.mars10onsdag10,00 f. m.Bevakningsstyrkans förläggning i Tingstäde.

Hemse rullföringsområde n:r 78.

Hablingbo, Silte, Havdhems, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingar.mars11torsdag11,00 f. m.Pensionat Botvide, Domerarve, Burgsvik.
Garda, Etelhems, Alskogs, Lye, Fardhems, Linde, Levede, Lojsta, Gerums, Alva, Hemse och Rone församlingar.mars12fredag11,00 f. m.Hemse Hotell
Eke, Burs, Stånga, Närs och Lau församlingar samt granskning och justering av handlingar och protokoll.mars13lördag11,00 f. m.

Värnpliktig, som av försörjningsplikt önskar befrielse från värnpliktstjänstgöringen, skall vid inskrivningsförrättningen förete intyg av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämndens ordförande, i Stockholm fattigvårdsinspektören, i Göteborg fattigvårdsdirektören och i annan stad fattigvårdsstyrelsens ordförande. Värnpliktig, som av annat skäl önskar befrielse, skall förete de handlingar, som kunna styrka åberopade förhållanden.
Med avseende å gällande bestämmelser i övrigt i fråga om inställelse vid inskrivningsförrättningarna m. hänvisas till länskungörelserna (landskansliet Ser. A. n:r 15 1937) samt de inom varje kommun (bland annat å rådhuset i Visby och respektive kommunalrum) uppsatta anslagskungörelser angående samma förrättning.
Visby i landskansliet den 25 januari 1937.
A. E. Rodhe.
Richard Laurin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1937
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *