Inlösen av fornfynd.

Akademien begär anslag.
Vitterhetsakademien har hemställt att k. m:t till akademiens förfogande skall ställa 3,790 kr. till täckande av kostnaderna för inlösen av under innevarande budgetår inlösta guld- och silverfynd.
För 1,612 kr. har inlösts en på Burahus nr 1 i Ravlunda socken 1 Skåne påträffad halsring av guld, vägande 324 gram. Ringen anses ha samband med Sveriges förbindelse med goterna vid Svarta havet under 300-talet e. Kr., och är den första i sitt slag, som påträffats i Sverige. För 800 kr. har inlösts en på Stora Velinge i Buttle socken på Gotland påträffad silverskatt, bestående av 2,674 huvudsakligen arabiska mynt. Fyndet härrör från 900-talet och utgör vår största myntskatt från vikingatiden. En i Sigtuna funnen armring av guld, vägande omkring 87 gram, har inlösts för 435 kr. Ringen är ett synnerligen vackert arbete från 1,000-talet. Vidare har för 200 kr. inlösts ett skattefynd från Färgelanda socken i Dalsland, bestående av ett stort silverspänne, 12 hängsmycken av silver, silverkedjor, mynt m. m.; för 300 kr. ett silverfynd, bestående av fem armringar, en Torshammare, mynt m. m. från Othems socken på Gotland, för 120 kr., guldbrakteat från Ganthems socken på Gotland, för 150 kr. en fingerring av guld med infattade halvädelstenar, funnen i Kjula socken i Södermanland, för 50 kr. en guldten funnen i kvarteret Cepheus i Stockholm samt för 125 kr., 74 silvermynt och åtta silverarmringar från Salems socken i Södermanland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *