Inget kustartilleri på Gotland förr än 1938.

Någon förläggning av kustartilleritrupp till Fårösund under vintern 1937-1938 avses icke äga rum, meddelar kustartillerichefen på en förfrågan när flygvapnets byggnader i Fårösund behövas för kustartilleriet. Ur kustartilleriets synpunkt bli därför inga lokaler erforderliga under denna tid inom flygets etablissement.
Förläggningsutrymme för arbeta-trupp kan emellertid bli behövligt och möjligen bli också några lokaler erforderliga för tillfällig förläggning av för Gotlands kustartilleri avsedd materiel. Maskinist till den för flygvapnet och KA 3 gemensamma bad-och tvättinrättningen avses att beordras till Fårösund från 1 september 1938.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 April 1937
Nr 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *