Ingen större vedhuggarlön.

Arbetsdomstolen har genom i dag meddelat utslag ogillat av Svenska lantarbetarförbundet gjort samfällt yrkande om åläggande för godsägare Torsten Wiman, Hallvards, att till tre medlemmar av förbundet utge ytterligare timlön för av dem utfört vedhuggningsarbete åt honom. Arbetsdomstolen förklarar bl. a., att det hade ålegat arbetarna, om de efter arbetets påbörjande funnit sig icke kunna utföra arbetet mot erbjudet pris, lämna hr Wiman besked därom. Genom att i stället utföra arbetet utan att göra vidare anmärkning mot priset, måste de anses ha godkänt erbjudet ackord. Lantarbetarförbundet skall gottgöra hr Wiman för inställelsen å arbetsdomstolen med 32 . kr. Mot arbetsdomstolens dom anmälde hrr Cruse och Ljungquist skiljaktig mening och ville förplikta hr Wiman att till de tre arbetarna utge ytterligare lön. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *