Inbjudan till Gotland-runtseglingen

har nu utfärdats av KSSS och föreligger i tryck på engelska och tyska. Enligt densamma är tidpunkten nu fixerad till tidigare preliminärt nämda tiden 6-11 juli. Samling sker i Visby den 6 juli med subskriberad supé på aftonen. Den 7 startar man för Gotlandruntseglingen, som går runt Sandön och förbi Ölands norra udde. Seglarna beräknas vara åter i Visby den 9 juli och påföljande dag blir det stor seglarbal och prisutdelning här i Visby. Söndagen den
11 juli starta jakterna för seglingen till Sandhamn.
Årets distanskappsegling till Visby och segling om Visbypokalen II äger rum med start från Nynäshamn den 9 juli och beräknad ankomst den 10 till Visby — lagom till seglarbalen och prisutdelningen här då — varpå återfärden till Sandhamn sker med start den 11 juli.
Anmälan om deltagande i seglingen Gotland runt skall vara inkommen senast den 10 juni. För Visbyseglingen utgår anmälningstiden den 2 juli.
I Gotlandruntseglingen ha nu de större skänkta priserna fördelats på klasserna sålunda, att kung Gustafs hederspris tilldelas bästa jakt i Bermudasklassen och kronprinsens hederspris tillfaller bästa jakt i L klassen. Av vandringsprisen tillfaller för året den av KSSS återuppsatta östersjöpokalen den klubb, som segrande jakt i Bermudaklassen tillhör, och Gotlänningarnas vandringspris tillfaller för året den klubb segrande jakten i K. R.-klassen tillhör. Svenska kryssareklubbens vandringspris tillfaller ägaren av segrande jakt, mätt efter Berlinska regeln, i endera av Bermudas-eller K. R.-grupperna. Kryssare-klubben har nämligen uppsatt detta pris för prövande av Ilerlinska regeln.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *