Idrottspris till I 18.

Direktör T. Borgvall har utfäst sig att skänka ett pris, avsett att tilldelas officer för idrottsprestation. Hederspriset kommer att tilldelas den officer, som under 1937-38 års serietävlingar uppnår bästa sammanlagda resultatet i två av de tre i serietävlingarna ingående fälttävlingarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 december 1937
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *