Idrott och sport.

Korporationsorienteringen.
ATK:s och Gotlands Allehandas korporationsorientering den 6 maj synes ha rönt livligt intresse ej blott i staden utan även på landsbygden. Förfrågningar ha sålunda inkommit från landsbygden, huruvida även ungdomar därifrån få deltaga, och det är självfallet, att de äro välkomna med lag.
Vi skola i ett kommande nummer närmare meddela anmälningstid o. dyl. för deltagandet men vilja 1 dag endast påminna om, att i tid ordna lagsammansättningarna.
Vi återkomma alltså.

DM-terrängen om söndag.
81 startande från 16 föreningar.

Årets distriktsmästerskapstävlingar i terränglöpning äga som bekant rum om söndag, denna gång med Levede IF som arrangör. Inte mindre än 81 deltagare ha anmälts, vilka fördela sig på 16 föreningar sålunda AIK 12, VIF 9, Bro IF 9, Gute 6, Slite IF 6, VAIS 2, Tingstäde TK 2, Hemse: BK 4; Klintehamns IK 4, Levede IF 6, A 7 IF 6, Hogräns IF 3, Träkumla IF 5, Roma 2, I 18:s IK 4, Bro JUF 1.
Starten sker i tre klasser, nämligen för seniorer klass I och klass II samt för juniorer klass III Klass I Kar 21 startan de, klass II 24 och klass III 36. För klass I är sträckan 7,000 m. och för de båda andra 3,500 m.
Samlingen sker vid Levede folkskola där upprop äger rum kl. 12,30.
Bland nya föreningar, som anmält deltagare denna gång märkas Hogräns IF, som i dagarna inregistrerats, samt Träkumla IF, också en relativt ny förening.

VIF och I. 18
komma att om söndag mötas i en vänskapsmatch kl. halv 3 på Vallen. Det lag, I. 18 ställer upp, lär vara en samling synnerligen fina spelare; vilka för närvarande fullgöra sin värnplikt på Visborgs slätt. Enligt vad vi upplysts om, äro t. o. m. spelare av allsvensk klass med på ett hörn, och där återfinnes göteborgare från bl. a. Gårda, IFK, Gais m. fl.
Om så är torde väl gamla VIF åka dit med 10—0. Roligt blir det i varje fall att få se göteborgare i aktion. Det var la länge sedan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *