Idrott och sport.

Stortävlingarna på Vallen.
Strålande väder. — Gute överraskar. Kulstöt på 13,97.
Det var en av de stora idrottsdagarna på Gutavallen i går. Dels ägde Visby I F:s traditionella stadslöpning — Visby stadslöpning för tolvmannalag, som det officiellt heter — rum, och i samband därmed voro nationella tävlingar i fri idrott anordnade med bl. a. deltagare från fastlandet, varjämte tvenne fotbollsmatcher spelades. Redan på lördagen inleddes tävlingarna med en fotbollsmatch på Vallen med gästspel av Värtan, Stockholm.
Dagen bjöd på den överraskningen, att Gute vann en vacker seger i stadslöpningen före favoriten AIK, och i friidrottstävlingarna uppnåddes ett förnämligt resultat i kula, där Larsson Sundbyberg nådde 13,97, vilket var personligt rekord och det bästa kast, som oss veterligen presterats på Vallen.
Då de nationella tävlingarna i går kl. 2 togo sin början hade c:a 200 personer infunnit sig som åskådare. Värmen var tryckande, och det faller av sig självt att man denna strålande vackra dag föredragit badsträndernas sand framför kolstybben. Humöret var emellertid prima både bland åskådare och tävlande, och det blev t. o. m. ganska muntert ett slag, då en löpare, som icke var anmäld utan startade utom tävlan, drog en särskild uppmärksamhet till sig. Under tävllngarnas gång syntes nämligen en s. k. rabbits skutta i väg på löparbanans sydsida med en förfärande speed. Den försvann spårlöst. Kanske bara det var en synvilla alltihop. På grund av värmen.
Vad fotbollen beträffar blev den sammanlagda målkvoten för matcherna i lördagskväll och i går för Värtan 11-1. Vi hade tippat en seger för Värtan över VIF med 6-0 (det blev 2-1) samt över AIK med 5-1 (det blev 9-0). Det gör 11-1. Man kan räkna så också, om man vill.
Ungefär kvarten före 5 voro tävlingarna avslutade och prisutdelning förrättades enligt nedanstående resultatlista. Som tidigare nämts hade en hel del firmor skänkt trevliga priser till tävlingarns. Förutom för dagens tävlingar skedde nu också prisutdelning för Tingstädeloppet, för vilket vi förut redogjort. Där segrade som bekant Norrby, Bro.
Så hurrade man för pristagarna. En lyckad idrottsdag var till ända.
Arrangörerna, VIF, ha anhållit att genom Gotlands Allehanda få framföra ett hjärtligt tack till alla de firmor och enskilda, som skänkt priser till tävlingarna.

Stadslöpningen.
Kritade pilar på en hel del av gatorna 1 staden och dess närmaste omgivningar utvisade att Visby stadslöpning skulle försiggå, och vid 10-tiden började publiken samlas på Gutavallen, där starten skulle ske. Någon större mängd åskådare kunde man knappast tala om, men intresset var det inte att klaga på, trots att inga fastlandslag denna gång deltogo. Kl. 10,20 smällde startskottet på Vallen för första sträckans män. Sex föreningar ställde upp till start. I stora drag var ställningen vid de olika växlarna ungefär följande:
På femte till sjätte växeln hade Gute tagit ledningen före AIK, som dittills haft teten, och vid Stora torget mellan sjunde och åttonde växeln var ordningen Gute, Slite, AIK. På den föregående 1,500 massträckan till ”militärbefälet” växlade VIF och Slite ungefär samtidigt, och AIK låg där nr 4. Från nionde till tionde växeln ledde Gute fortfarande. AIK gick om Slite, och ordningen Gute, AIK, Slite behölls även på de sista sträckorna inne på Vallen till målet.
Placeringen där blev följande: Gute 24,02,5, 2) .AIK 24,13,3, 3) Slite 24,19,5, 4) VIF 24,20,6, 5) Tingstäde T. K. 25,02,9, 6) Västkinde A. I. S. 26,57,4.
Gutes seger var som sagt överraskande och synnerligen populär. Laget var också ovanligt jämt utan några egentligt svaga punkter.

Under stadslöpningen spelades en juniormatch i fotboll mellan en kombination Slite—Othem och VIF. Slite Othem hade flera verkligt goda spelare, korta i rocken ännu men med framtiden för sig, och de avfärdade Visbypojkarna gladeligen med 2-0.

Friidrottstävlingarna
bjödo icke på några toppresultat med undantag för Larssons, Sundbyberg, kulstötningsserie. Han hade alla sina kast över det gotländska rekordet, vilket är 13,53. Han kunde nu notera 13,97, vilket var bättre än hans personliga rekord, som förut var 13,83.
100 m:sloppet var uppdelat i tvenne heat med sex man i varje. Till finalen kvarstodo de tre bästa i varje, nämligen i heat I Vanselin, M. P., Ljunggren, AIK, och Olsson, VIF, samt i heat II Björnsson, Sundbyberg, Löf, Gute, och Höglund, Valdemarsvik.
På 5,000 m. startade fyra man. Här tog Allard, M. P., omedelbart ledningen följd av Boberg, Slite, vilka två efter några varv bildade en tätgrupp c:a 50 m. före Gardell och Johansson. Då fem varv återstodo hade Allard börjat draga ifrån Boberg och ökade försprånget mer och mer. De två andra hade sackat efter c:a 100 m. På sista varvet hade Allard ytterligare ökat på försprånget några meter och han inkom också i mål som segrare. Mellantiden på 1,500 m. var 4,38 och på 3,000 in. 9,36, vilka noteringar äro ganska goda.
I spjutkastning gjorde Romapojkarna Svensson och Hansson bra ifrån sig genom att belägga andra och tredjeplaceringarna före ett par fastlänningar.
Hasse Persson, som numera är bosatt i Stockholm och tävlar för M. P., hade ingen större svårighet att vinna längd och höjd, fast resultaten här voro ju icke så märkliga.

Resultat:
1,500 m. (8 startande): 1) Tivorovski, M. P., 4,12,6, 2) Söderström, M. P. 4,13, 3) Broman, AIK, 4,28,2.
Kula (8 start.): 1) S. Larsson, Sundbyberg, 13,97, 2) Bendegard, Slite, 12,58, 3) Erik Hellström, VIF, 11,27.
100 m. final (6 start.): 1) Björnsson, Sundbyberg, 11,5, 2) Ljunggren, AIK, 11,5, 3) Höglund, Valdemarsvik, 11,5.
Höjdhopp (5 start.): 1) Hasse Persson,
M. P., 1,63, 2) Björnsson, Sundbyberg, 1,63, 3) Axelsson, Gute, 1,58.
400 m. (3 start.): 1) Stig Andersson, VIF, 54,4, 2) Arvidsson, Hörby, 54,5, 3) N. Öström, AIK, 54,5.
5,000 m. (4 start.): 1) Allard, M. P., 16,19,6, 2) Boberg, Slite, 16,38,6, 3) Johansson, Bro, 17,08,4) Gardell, Bro, 17,44,6.
Längdhopp (4 start.): 1) Hasse Persson, M. P., 6,40, 2) Sven Pettersson, Gute, 6,09, 3) Åberg, Gute, 5,88, 4) Olsson, VIF, 5,63.
Diskus (12 start.): 1) Larsson, Sundbyberg, 37,67, 2) Bendegard, Slite, 37,35, 3) Dahlgren, VIF, 37,21.
Spjut (6 start.): 1) Rådström, Sundbyberg,4 55,28, 2) Svensson, Roma 54,98, 3) Hansson, Roma, 52,22.
Stafett 1,000 m. (100-200-300-400): 1) Matteuspojkarna 2,10,2 2) AIK 2,12, 3) Gute 2,12,4, 4) VIF 2,13,6.

Värtans gästspel.
VIF spelade starkt. — AIK föll igenom.

I anslutning till VIF:s stora idrottsevenemang på Vallen i går hade div. II-laget Värtan, Stockholm, engagerats för matcher här, av vilka en spelades på lördagen med VIF som motståndare, medan det i går var AIK:s tur att få mäta sig med stockholmarna.
Jag hade tippat en seger med 6-0 för Värtan mot VIF, och därvid givetvis icke haft annat att gå efter än det faktum, att Värtan spelar i svenska seriens div. II och alltså bör vara åtskilliga klasser bättre än ett klubblag i VIF:s format. Nu ville emellertid ödet, att VIF hade en av sina bättre dagar — att Värtan inte mönstrat sitt allra starkaste lag är deras sak — och bjöd på ett spel, som hedrade Kina & Co. Särskilt första halv, leken hade VIF lika mycket att säga till om som gästerna, vilka icke övertygade. Det va ren livlig och spännande halvlek, och att vi på nytt nödgas ge stöttepelaren Kina framför alls andra en särskild honnör må väl ingen förundra sig över. VIF:s utjämnande mål blev det Tjommen förunnat att göra. Efter pausen hade Värtan mest hand om spelet, men VIF:s sporadiska angrepp saknade icke farliga moment. Gästernas mera jämna press resulterade långt omsider i mål, men mer än 2-1 blev icke segern.
— Mot AIK i går blev det andra toner från Värtan. AIK hade visserligen reserver för bl. a. Plåtarn, Greven och Noja, men jag tror knappast att AIK:s ordinarie lag förmått förändra resultatet i någon större mån. Värtan ställde däremot upp med ”ordinarie” elva och visade sig vergligen kunna spela boll. Tre mål skötos in under första halvlek, och dtta trots att AIK visst inte spelade dåligt. Försvaret — lille Sandberg på högerhalven bl. a. — var t. o. m. riktigt bra medan kedjan icke förmådde något. Efter pausen haglade det värre kring Öström i AIK-buren och ytterligare sex skott gingo mellan stolparna. AIK hade dock tre, fyra chanser att reducera, men de gingo om intet. Med 9-0 till Värtan slöt matchen. Det räcker en stund.
Värtan s pelar som bekant i div. II, där laget ligger nr 7 före Mjölby och efter Eskilstuna. Huskvarna och Årsta blevo nedflyttade.
Mr Ernest.

Militärernas triangelmatch på Vallen.
Skall K 1 triumfera på nytt?

Den traditionella kraftmätningen i fri idrott och fotboll mellan K 1, Stockholm, samt I. 18 och A. 7 härstädes äger rum i dag och i morgon.
De tävlande inmarschera på idrottsplatsen kl. 5 e. m. under musik av I. 18:s musikkår, varefter tävlingarna taga sin början med kulstötning. Dagens program i övrigt omfattar längdhopp, spjut, 400 m., samt kl. 6,30 fotboll mellan K 1 och A. 7., i halvtid löpning 1,500 m.
Morgondagens program, som inledes kl. 3 e. m., omfattar 100 m., diskus, höjd, 5,000 m. samt fotboll kl. 5 e. m. mellan K 1 och I. 18 I halvtid blir det stagett 1,000 m.
Poängberäkningen i allmän idrott för det av ryttmästaren greve Folke Bernadotte uppsatta nya vandringspriset är 6 poäng för bäste man i var gren och därefter 5, 4, 3, 2 resp. 1 poäng. Tre man starta i varje gren från vardera truppförband. I stafetten räknas 6 poäng för första, 3 för andra och 1 för tredje pristagarna, och i fotboll räknas 2 poäng för vunnen match, 1 för oavgjord och 0 för förlorad. Vid lika poäng avgör målkvoten.
Truppen från K 1, för vilken som bekant ryttmästare de Geer är ledare, anlände hit i morse och räknar c:a 28 man, huvudsakligen underbefäl och befälselever.
överledare för tävlingarna är överste C. G. Hamilton med major N. Söderberg som biträdande. Domare vid fotbollsmatcherna är Allan Sandström, Visby.
Årets tävlingar inleda en ny serie, sedan föregående vandringspris erövrats av K 1 för alltid. Det skall bli intressant att se, om ”hemmaförsvaret” denna gång skall lyckas tillbakaslå ”anfallet från huvudstaden”.

Stångaspelens förtävlingar
gingo programenligt i går. Det blev en ganska ansträngande dag, men vädret var strålande och vännen kanske litet för givmild. Deltagandet var synnerligen livligt, spelet var bra, bättre än tidigare, och man hade alltså ingenting att klaga över. Och på söndag står det stora slaget. Tävlingen i går pågick från kl. 10 f. m. till framemot 9-tiden i går kväll med avbrott under gudstjänsttid, då f. ö. samtliga spelare bevistade gudstjänsten i Stånga kyrka.
Av de i bakpärk anmälda 18 lagen ställde 17 upp, medan i frampärk ett extralag kommit till och antalet lag här alltså uppgick till 10.
I mästerskapsklassen ställde 8 lag upp. I första omgången segrade Näs mot Sanda II, Visby bollklubb över Lau I efter ett mycket vackert spel, Burs vann över Stånga och När I över När II. Sedan denna omgång vederbörligen avverkats spelade de vinnande lagen alla mot alla. Efter denna turnering har När I 1 vinst och Burs likaledes 1 vinst, medan Visby bollklubb och Näs ha vardera 1 förlust. Men omkastningar kunna givitvis komma ifråga vid slutavgörandet om söndag, emedan de vinnande lagen ännu ha att spela mot ett par lag.
Om tröstpriset i mästerskapsgruppen spelades färdigt igår. Första priset hemfördes av Stånga.
I A-klassen segrade Havdhem över Sanda, Östergarn III över Vänge, Silte över Alva och Lau H över östergarn I. Eftersom nio lag voro anmälda hade Östergarn H frilott. Slutresultatet blev att Silte och Lau II erövrade vardera 2 vinster, medan Havdhem har 1 vinst och 1 förlust samt östergarn H och Östergarn II vardera 2 förluster. Dessa lag ha i stort sett vardera tre lag att spela mot på söndag, då alla lag skola tävla mot alla.
Om tröstpriset spelades så tillvida färdigt att Sanda I och Östergarn I skola tävla om detta pris.
I frampärk deltogo 10 lag. Till söndag, kvarstå fem lag, nämligen Lau I pärk-lag, När I och När II, samt vidare Visby bollklubb och Lau H. Om vädret tilllåter komma alla lag att spela mot alla.
Vidare kan meddelas, att till Stånga-spelen även fem stockholmslag nu anmält sig. De komma att tävla i tredje klassen.

Varptävling
ägde rum i går vid Buttlegårda, en natursköna tävlingsplats, som gjorde sitt till att man trivdes och hade det trevligt. Ett tjugotal lag voro anmälda och varpstenarna flögo glatt, villigt och flitigt i luften under några timmar i junisolens glans.
Prislistan fick följande utseende:
1) E. Anderssons lag, Endre, 2) H. Nilssons lag, Buttle, 3) S. Hanssons lag, Hörsne, 4) I. Ahlkvists lag, Roma. Första tröstpris gick till H. Petterssons lag, Hejde, och andra till Hj. Niklasson lag, Buttle.
I samband med tävlingen var friluftsfest anordnad med skjutbana, servering, dans m. m. Tillslutningen var god och stämningen den bästa, varför även arrangören, Buttle bollklubb, har all anledning att känna sig nöjd med dagen.
I anslutning härtill har man bett ou meddela, att av de vinster som tillföllo lyckliga innehavare av vissa biljettnummer, en vinst ännu är outtagen Biljettnumret är 32, vadan innehavaren av detta värdepapper snarast bör gå i författning om att utbyta detsamma mot vinsten ifråga.

Varptävlingar i Eke.
Eke I. K. hade i går i samband med sin basar anordnat tävlingar i varpkastning, i vilka 15 lag deltogo. Prislistan fick följande utseende:
1) I. Holmbergs lag, Fide, 2) L. Fredrikssons lag, Hemse, 3) R. Petterssons lag, Stånga. Tröstpris) E. Olssons lag, Hemse, 2) H. Molins lag, Havdhem.
Vinsterna utgjordes av pokaler och tennbägare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *