I kronohäktet

förvarades vid januari månads ingång 3 fångar. Under månaden tillkommo 5 och avgingo 1, vadan antalet fångar vid månadens slut var 7. Av dessa voro 3 för undersökning intagna vid S:t Olofs sjukhus.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *