Hyresgrupperingen för stadens lärare.

Enligt den av regeringen beslutade kungörelsen om uppdelning i hyresgrupper av de orter i riket, där folk- och småskollärare äro placerade, kommer Visby stad att från den 1 jan. 1938 bli placerad i grupp III av de nio hyresgrupperna.
Detta innebär, att bostadsförmånen för småskollärarinna (ett rum och kök) skall anses motsvara 450 kr. av lönen, för folkskollärarinna (två rum och kök) 684 kr. och för manlig folkskollärare (tre rum och kök) 912 kr. För det fall att kommunen ej tillhandahåller tjänstebostad, skall det tillkomma kommunen att ersätta staten med motsvarande belopp. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *