Hushållningssällskapet

om statsstödet för maskinanskaffning.
Gotlands läns hushållningssällskap, som yttrat sig till lantbruksstyrelsen över förslaget om gemensam maskinanvändning inom det mindre jordbruket förklarar sig härvid ha vissa erinringar att göra mot detsamma.
För sin del har hushållningssällskapet kommit till den uppfattningen, att förenings- eller bolagsformen är lämplig för gemensam anskaffning av tröskverk och sågar, medan den enkla bolagsformen med ett fåtal delägare eller också maskinhållningssystemet är lämpligast, då det gäller traktorer, jordbearbetningsredskap djälvbindare o. d. För sin del anser sällskapet det mindre behövligt att understödja föreningar och större bolag, vilka böra omfatta såväl medelstora som mindre jordbruk.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *