Höslåtter.

Höskörden å I. 18:s och A. 7:s markområden kommer att försäljas på rot i mindre lotter genom auktion som förrättas den 5 juni 1937.
Skriftliga förseglade anbud, omfattande en lott vardera, med påskrift om vilken lott, som avses, må även före auktionens början avlämnas.
För Kronans ombud välkända köpare kunna erhålla anstånd med betalningen till den 1 oktober 1937. övriga betala kontant vid klubbslaget.
övriga upplysningar erhållas vid Militärbefälets på Gotland expedition, avd. III, tel. 313, och hos kasernunderofficerarna vid I. 18 och A. 7 samt vid auktionens början.
Samling för auktionen äger rum den 5 juni 1937 vid I. 18:s vattentorn kl. 12,00 samt vid A. 7:s hand-övningsfält kl. 15,30 (3,30 e. m.).
I övrigt hänvisas till ”Underrättelser för anbudsgivare” S. F. S. nr 10/1920, varav tryckt exemplar finnes att tillgå å ovannämnda expedition.
Militärbefälhavaren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Juni 1937
Nr 125

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *