Högtidligt då infanterikåren blir infanteriregemente.

Den 1 juli blir Gotlands infanterikår åter Gotlands infanteriregemente och med anledning därav planeras, enligt vad vi erfarit, en högtidlighet på Visborgs slätt kl. 12 på middagen. Programmet är ännu icke i detalj fastställt, men lär komma att upptaga en högtidlighet vid Oscarsstenen i samband med fältgudstjänst och förbimarsch för militärbefälhavaren, som denna dag är generalmajor Törngren. Infanteriregementet troppade 1927 två av sina tre fanor, vilka nu torde komma att åter blottas i samband med högtidligheten, då hittillsvarande kårbefälhavaren, denna dag regementschefen överste Linde tar emot regementet för första gången. Vid fältgudstjänsten läs biskop Ysander komma att predika och efter förbimarschen blir det konsert av regementsmusiken samt lunch för de inbjudna i gymnastiksalen.
Dagen blir ju en märkesdag icke bara för regementet, utan också för Gotlands befolkning. Detaljerat program meddelas senare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *