Högre myndighet bör avgöra lärares bestraffning.

Domkapitlet har avgivit yttrande över en framställning från Sveriges folkskollärarförbund angående de lagliga skyldigheterna hos skolstyrelserna beträffande bestraffning av lärare. Dessa skyldigheter föreslås i framställningen flyttade till högre myndighet. Hos domkapitlet har under de senaste tio åren ej förekommit några besvär över beslut av skolstyrelse i fråga om varning eller suspendering av lärare.
Domkapitlet anser sig emellertid böra tillstyrka den föreslagna ändringen, då det anser att de kommunala skolstyrelserna ej alltid äga de juridiska kvalifikationer, som erfordras av dömande myndighet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *