Hjärtligt hyllad på 60-årsdagen

blev i går folkskollärare Rud Blomqvist i Lojsta. Strax efter kl. 6 på Morgonen uppvaktade skolbarnen, som överlämnade blommor och hyllade sin lärare med »Gotland min längtan», sona bekant tonsatt av dagens jubilar, samt en psalm. Därefter infunno sig socknens nämnder, styrelser och råd med kyrkoherde Olof Havres i spetsen och åtföljda av prosten K. P. Havren. Dessa överlämnade en skinnfåtölj samt hyllade 60-åringen med tal, laven och blommor. Nämdeman David Lund, Fride, frambar en hyllning från Lojsta slotts hembygdsförening samt överlämnade som ett synligt bevis på dess uppskattning ett etui med matsilver på samma gång som han uttryckte den önskan, att hembygdsföreningen ännu, i många år måtte få behålla, sin ordförande till dess gagn och fortsatta utveckling.
Från familjen och de anhöriga fick sextioåringen emottaga den obligatoriska käppen med silverkryckan, ett rökbord, ett bokverk o. s. v. Blommor anlände även under förmiddagen från flera håll.
Senare samlades ett 70-tal inbjudna till Hemse hotell, där 100-åringen och hans maka gåvo middag. I samband därmed fick han emottaga ytterligare hyllningar. Bl. a. överlämnade södra häradets brandstodsstyrelse en silvertallrik med Lojsta kyrka ingraverad, Gotlands spelmansförbund en tennskål, Gotlands organistförening en silvertallrik, släktingar en kontant gåva i guld, från vänner manschettknappar i guld, o. s. v. Ett betydande antal telegram anlände, bl. a. från landshövding Rodhe, Gotlands nation i Uppsala m. fl.
Vid middagen talade kyrkoherde Olof Havrén å Lojsta kommuns vägnar, folkskolinspektör Joh:s Linnman framförde personliga lyckönskningar, folkskollärare Lars Sahlsten frambar organistföreningens hyllning och folkskollärare Emir Dalström uttalade spelmansförbundets tacksamhet för det värdefulla stöd 60-åringen skänkt denna ,organisation. Vidare talade byggmästare Carl Stenström, Bergsvik, för brandstodsstyrelsen och riksdagsman Th. Gardell frambar en hälsning från födelsesocknen Näs samt uttalade gästernas tack, varvid han särskilt adresserade sig till värdinnan. Slutligen tackade festföremålet själv i ett personligt hållet anförande för den hyllning, som under dagen beretts honom.
Under den angenäma samvaron utfördes rikligt med kvartettsång av en avdelning av organistkören och fiplmogik utfördes även hrr Karl Hägg och Emil Dalström, vilket medverkade till den angenämaste stämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *