Hemse.

Extra municipalstämma
hölls i kommunalrummet tisdagen den 29 juni. Stämman beslöt godkänna det på auktion avgivna anbudet på den 8. k, arrendatorbostaden, vilket som bekant inköptes av tandläkare Haldkil. Vidare beslöts iordningställandet av Stabbgårds gatan från Ronevägen söderut till nybyggda.
Biograflokalen, kostnaden härför skall tagas av bankmedel samt uttaxeras 1938. Hälsovårdsnämden hade begärt ökat anslag för undersökning av grundför- hållandena m. m. längs avloppsledningarna. Stämman beslöt bevilja ett anslag på högst 1,000 kr. att tagas av bankmedel.
Stämman beslöt försälja tomt nr 7 inom kvarteret Doppingen till sadelmakare M. Lundin, samt tomt nr 2 i samma kvarter till trafikchaufför Sam Collberg. 700 kr. anslogs för iordningställandet av brandbrunnar vid tomten nr 4 i Nattugglan samt vid Hemse ångkvarn.
På en tidigare under året hållen stämma hade vissa förändringar av stadsplanen vidtagits, men dessa upphävdes nu, i stället antogs länsarkitekt Hamrins förslag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *