Hemse.

Den 21 juni.
Scoutinvigning ägde rum förliden söndag i härvarande kyrka, då ett 30-tal flickor från Klinte, Levide och Hemse ungdomsloger av I. O. G. T. invigdes till flickscouter.
4 e. m. samlades de unga i kyrkans kor, jämte ledare och fanbärare, med svenska flaggan och I. O. G. T.-standar. Unisont sjöngs ps. 394, varpå fru Karin Jönsson, Levide, som inledning citerade Rydbergs vackra dikt ”Snöfrid”: ”Ty de hårda hjältelivets runor lyda: strid mot snöda jättar draga, modigt blöda för de svaga, aldrig klaga, strida hopplös strid och namnlös dö”. Därefter avgåvos scoutlöftena och de unga dubbades enligt ritual. Sången ”Ej med stora later och starka ord” sjöngs, varpå kyrkoherde Sjöberg, Klintehamn, med ledning av Luk. 6 kap. riktade några maningsord till såväl de unga som äldre. Talaren erinrade om det virrvarr av meningar och tankar som möta oss i livet och huru vägarna inte alltid äro de rätta de som äro lättast att vandra, framhöll givandets välsignelse och önskade att de nyblivna scouterna måtte bli sin uppgift trogen, samt avslöt med Fader vår och Välsignelsen. Som avdelningschefer utsågos för Klintehamn, fröken Kerstin Eklund, för Levide fröken Elsa Nordgren och för Hemse fröken Eva Olsson. Huvudledare är som sagt fru Karin Jönsson, Levede, vilken även tagit initiativet till det hela. Den vackra högtidsstunden var välbesökt. Som avslutning sjöngs ps. ”Fädernas kyrka i Sverges land”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *