Haveriauktion å ledningsstolpar.

Genom offentlig auktion, som förrättas ONSDAGEN DEN 21 APRIL med början kl. 11 f. ni, å sträckan Skär— Holmudden (samling vid Skär) å Fårö och sedermera tidigast kl. 4 e. ni. vid Tullstationen å Fårösund, kommer att för vederbörandes räkning i smärre utrop försäljas c:a 300 st. ledningsstolpar av trä i olika längder och tjocklekar, utgörande en del av den från ångf. ”Sten Sture” kastade lasten. Betalningen skall erläggas kontant vid auktionen.
Bärgarna anmodas infinna sig vid auktionen för bärgarlönens uppgörande.
De bärgare, som ännu ej anmält sig, torde omedelbart göra detta.
Visby den 14 april 1937.
CARL E. EKMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *