Hästpremieringarna 1937.

Ordnare:
Visby lördagen den 17 juli kl. 9 Styckjunk. C. Thimgren, Visby.
Tingstäde måndagen den 19 juli kl. 9 Chr. Jesperson, Furubjers.
Hemse tisdagen den 20 juli kl. 9 Hugo Ahlsten, Gudings.
Burgsvik onsdagen den 21 juli kl. 9,30 Efraim Larsson, Simunde.
Sanda torsdagen den 22 juli kl. 9 Karl M. Pettersson, Ganne
Lau fredagen den 23 juli kl. 9 lantbr. L. Jacobsson, Koparve.
Visby (hingstprem.) lördagen den 24 juli kl. 8 Styckjunk. C. Thimgren, Visby.
Gerums Korsgata måndagen den 26 juli kl. 11 konsulent B. Ljunggren. Eksta tisdagen den 27 juli kl. 9 Malcus Andersson, Stjärnarve.
Roma onsdagen den 28 juli kl. 9 Inspektor Sven Jesperson.
Kräklingbo torsdagen den 29 juli kl. 9 lantbr. Arvid Nilsson, Gurpe.

Anmälningssedlarna skola före den 1 juli vara insända till Hushållningssällskapets exped. eller avlämnade till någon av förenämnda ordnare, som också tillhandahålla blanketter.
Handlingar rörande uppvisad hästs identitet och tidigare premiering skola medföras till premieringsplatsen. Avgifterna för ardennerston, som stambokföras, skola genast erläggas.
Hushållningssällskapet

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *