Härmed kungöres,

att lantbrukaren Erik Johan David Karlström hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran därvid såsom stationsort föreslagits Vestrume i Rute. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition -för den, som därav önskar taga del, intill den 25 december 1937; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 15 december
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *