Härmed kungöres,

att köpmannen Erik Greger Peterson i Hellvi, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran med en personautomobil därvid såsom stationsort föreslagits Hellvi sooke n. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 30 juni 1937; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 21 juni 1937.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *