Handelsidkerskan

Elisabeth Larsson med firma Lisbeth Östmans Modeaffär har på grund av en denna dag ingiven ansökan vid Rådhusrätten i Visby försatts i konkurs. Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren i nämnda stad å Rådhusrättens sessionssal den 9 mars 1937 kl 10 f. m. Bevakningar, i två exemplar, böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 23 mars 1937. Kungörelser om konkursen skola införas i Gotlands Allehanda.
Visby rådhus den 1 februari 1937.
THOR ODIN.
Konkursdomare.
Postadress: Rådhuset, Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1937
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *