Grundpenningtaxorna.

Bruksförvaltaren Gustaf Ekstrand å Ahrs bruk i Fleringe socken enhåller hos k. m:t om fortsatt giltighet intill 1942 års utgång av nu gällande grundpenningtaxa vid Ahrs lastageplats, vilken ansökan tillstyrkes av länsstyrelsen. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *