Grötlingbouddes uppassningsställe indrages?

Lotskaptenen i mellersta lotsdistriktet föreslår att Grötlingbouddes upppassningsställe indrages från 1 maj 1938.
Lotsningen där omhänderhas av mästerlotsen G. J. Hallbom vid Ronehamns lotsplats och han är alltjämt bosatt vid Grötlingboudde, men efter lotsförman G. A. F. Ronström, som avgår den 1 juli och anhållit om semester den 1-15 maj, måste Hallbom flyttas till Ronehamn som lotsförman. Det är därför önskvärt, att Grötlingbouddes uppassningställe indrages den 1 maj.
Därifrån utförda lotsningar ha i år endast varit 7 och var förra året 4.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 december 1937
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *